Tagged: หุ่นยนต์

0

หุ่นยนต์ KTS ได้ไปต่อระดับภาค 2 รายการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67

ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จากจำนวน 6 ทีมได้ไปต่อ ระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ทีม คือ หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย โครงงานสมองกลฝังตัว ม.ปลาย วันที่ 10 พ.ย. 2560

0

กรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67

เป็นกรรมการการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.ปลาย ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ วันที่ 10 พ.ย. 2560

0

ชุมนุมหุ่นยนต์

ในภาคเรียน 2/2559 ครูสมศักดิ์ เล้าหิน และครูกานต์ชนก สิงห์ชู เปิดกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความชื่นชอบในด้านการเขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์ โดยจัดกิจกรรมใช้หุ่นยนต์ IPST SE และ C/C++ Robot Simulator ในการทดสอบ ทดลองการเขียนโปรแกรม