krubill.com Blog

0

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในหลวง ร.10

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

0

โครงการพัฒนาผู้เรียน “การใช้สื่อโซเชียลอย่างฉลาด”

ในภาคเรียนที่ 2/2559 ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ เล้าหิน ได้จัดทำโครงการการพัฒนาผู้เรียน 1 เรื่องคือ การใช้งานสื่อโซเชียลอย่างฉลาด เพื่อกระตุ่นเตือนนักเรียน ให้มีความตระหนักถึงการใช้งานสือสังคมออนไลน์ ปัจจุบันที่มีทั้งคุณค่า และโทษ การจัดกิจกรรมจะจัดเป็นกลุ่ม นักเรียนชั้น ม.2/4 

0

ชุมนุมหุ่นยนต์

ในภาคเรียน 2/2559 ครูสมศักดิ์ เล้าหิน และครูกานต์ชนก สิงห์ชู เปิดกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความชื่นชอบในด้านการเขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์ โดยจัดกิจกรรมใช้หุ่นยนต์ IPST SE และ C/C++ Robot Simulator ในการทดสอบ ทดลองการเขียนโปรแกรม

0

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ

27-28 ธันวาคม 2559 ทางมหาวิทายาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ โดยเส้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศตวรรษที่ 21

0

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

27 ม.ค. 2560 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปศึกษาดูงาน จากการเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่