Category: โปรแกรมที่พัฒนา

0

Server เก็บภาพกิจกรรมโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

ออกแบบและพัฒนาโดยนายสมศักดิ์  เล้าหิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ใช้ server ubuntu + php + ajax + bootstrap การทำงานของโปรแกรม การเพิ่มภาพกิจกรรมทำได้โดยการเข้าสู่ระบบที่ kts.ac.th ภาพกิจกรรมจะถูกเก็บไว้ที่เซิฟเวอร์ Ubuntu ผู้ใช้สามารถเข้าถึงภาพกิจกรรมผ่านทางเบราเซอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และสามารถบันทึกภาพกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องมาติดต่อภาพที่งานโสตทัศนศึกษา รองรับผู้ดูละระบบได้เยอะ สามารถเก็บภาพกิจกรรมได้ค่อนข้างครอบคลุ่มทั้งโรงเรียน มีระบบแชร์ภาพกิจกรรมไปยัง facebook และ line เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ภาพกิจกรรม การใช้งานโปรแกรม หน้าหลักภาพกิจกรรมโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ gallery.kts.ac.th ผู้ดูและระบบล็อกอินเข้าระบบ หน้าหลักจัดการภาพกิจกรรม...

0

โปรแกรมเลือกชุมนุมออนไลน์

ผู้พัฒนาโปรแกรมเลือกชุมนุมออนไลน์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อลดภาระงานของครูในการจัดเลือกกิจกรรมชุมนุม ติดตามเช็ครายชื่อนักเรียนแต่ละคน และกิจกรรมชุมนุมในแต่ละห้อง รายชื่อนักเรียนในชุมนุม และนักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรม เพื่อเป็นการลดภาระงานดังกล่าวทางข้าพเจ้าจึงได้จัดทำ Web App ขึ้น