Category: ผลงานนักเรียน

0

หุ่นยนต์ KTS ได้ไปต่อระดับภาค 2 รายการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67

ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จากจำนวน 6 ทีมได้ไปต่อ ระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ทีม คือ หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย โครงงานสมองกลฝังตัว ม.ปลาย วันที่ 10 พ.ย. 2560

0

ผลงานนักเรียน “กราฟิกด้วยมือเปล่า”

การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างงานกราฟิกด้วยมือเปล่า โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ เก่าๆ โดยการตัดแปะ ข้อความ รูปภาพ สร้างเป็นเรื่องใหม่ …. รายวิชา: การสร้างงานกราฟิก ม.5