หุ่นยนต์ KTS ได้ไปต่อระดับภาค 2 รายการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *